Infektion med bændelorm

Behandlingsstrategi.


Når du skal planlægge en behandlingsstrategi, er det nødvendigt at tænke langsigtet.

Æg som udskilles med gødningen kan overleve på marken i op til 9 måneder, hvis der ikke er frostvejr. Optages de derimod af pansermiden kan de overleve frost-
vejret, da pansermiden graver sig ned om efteråret, når jordtemperaturen er under 6°C. Pløjning i frost kan minimere problemet.

Selve udviklingen i pansermiden tager mellem 12 og 16 uger.

Udvikling i hesten til kønsmodne orm tager mellem 6 og 10 uger.

Bændelormeæg i gødningen vil derfor kunne påvises i gødningsprøver fra det tidlige efterår og hele vinteren.

1. Alle heste, som har fået påvist bændelormeæg i en gødningsprøve, skal behandles.

2. Samtidig behandles øvrige heste i den samme gruppe af heste. Det vil sige, at alle heste i den samme fold, som den bændelormepositive hest, skal behandles.

3. I nogle hestehold er der ved tidligere gødningsundersøgelse påvist infektion med bændelorm. I disse hestehold behandles hestene efter afslutningen af græsningssæsonen i november - december måned.

Da det ikke er alle ormekure, som er effektive mod bændelorm, er det vigtigt at behandlingsstrategien laves i samarbejde med din dyrlæge. En sådan plan skal tilpasses den enkelte hest under hensyntagen til mangement, levested, risiko for smitte, og den skal indeholde ormeprofylakse mod spolorm, bændelorm og mavebremselarver.

I større hestehold, hvor der er stor koncentration af heste, stor udskiftning af heste, mange heste i små folde uden foldskifte, kan der være et stort smittepres med mange parasitter. Ved pløjning og omlægning af de relativt små folde vil smitten på den enkelte mark nedsættes markant, men med det store smittepres og pansermidernes store bevægelighed vil smitte fra inficerede nabofolde hurtigt reinficere den omlagte fold.