Operationer

Hund i inhalationsnarcose får fjernet en svulst.Hund i inhalationsnarcose får fjernet en svulst.Alle større operationer foregår i inhalationsnarcose.

Under operationen kontrolleres hele tiden bl.a. hundens puls, kuldioxidkoncentration i ind- og udåndingsluft og iltindholdet i blodet.

Mindre operationer foregår i sprøjtebedøvelse.
Her suppleres oftest med ilt gennem tubus og patienten overvåges som ved inhalationsnarcose.

Eksempler på operationer, som foregår i inhalationsnarcose:

  • Sterilisation
  • Kastration
  • Fjernelse af livmoder ved betændelse.
  • Knoglekirurgi
  • Ledkirurgi
  • Fjernelse af svulster
  • Øjenoperationer
  • Arthroskopi (Kikkertundersøgelser)
  • Tandbehandling (Udtrækning, rodbehandling)

Se og evt. udskriv det materiale, som udleveres ved bestilling af tid til operation og efter operationen:
Operation af hund på Dyrehospitalet
Hjemsendelse af hund efter operation