Nu findes vaccine til hunde
mod Borrelia

Flåtangreb er en hyppigt forekommende fare som ses hos hunde, som jævnligt færdes i skov- og naturområder. Mødet med flåterne kan have alvorlige konsekvenser, idet helt op mod 55 pct. af flåterne i Norden er bærere af borrelia-bakterien, som kan føre til sygdommen borreliose.

Borreliose er en af de hyppigste flåtbårne infektioner i Norden og kan blandt andet forårsage feber, ledbetændelser, haltheder, træthed og muskelsmerter hos hunde såvel som mennesker. I værste tilfælde kan hundene få kroniske problemer med hjerte, lever og nyrer.
Stigning i antallet af borreliose-tilfælde
Studier viser, at mellem 15-20 pct. af de danske hunde har været i kontakt med borrelia, og i Sverige anslås det, at helt op mod 51 pct. af den svenske hundepopulation har været i kontakt med smitten.

Borrelia-bakterien spredes geografisk via rådyr, mus, pindsvin og fugle, som er flåtens naturlige værter, og smitten overføres fra flåt til hund via flåtens spyt, når den suger blod fra hunden. Antallet af borreliose-tilfælde er stigende i det meste af Nordeuropa, og kan komme til at stige endnu mere de kommende år.
Flåtsæsonen varer fra frosten stopper til vi atter får frostvejr. Især det varme sommervejr, der lokker både mennesker og hunde i skoven, giver flåterne optimale betingelser.
Vaccine beskytter hunde mod ledbetændelser og haltheder

Vaccinen som hedder Trilyme, er den første vaccine i Norden, der beskytter hunde mod de tre hyppigst forekommende europæiske borrelia-typer (Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii og Borrelia garinii). Disse tre borrelia-typer har vist sig at være blevet associeret med klinisk borreliose hos hunde.
Trilyme er en inaktiveret vaccine, der får hunden til at danne antistoffer, som blokerer overfladeproteinerne på borrelia-bakterien. Når flåten suger blod fra hunden, forhindrer blokeringen, at bakterien kan vandre fra flåtens tarm til spytkirtlerne og herfra videre til hunden. Således kan man populært sige, at flåten vaccineres via hunden.
Udover at være effektiv på hunde, der ikke tidligere har været smittet med borrelia, beskytter vaccinen også hunde, som tidligere har været i kontakt med borrelia-bakterien, mod ny smitte. Både langtids- og korttidsstudier har påvist vaccinens evne til at reducere risikoen for overførsel af de tre borrelia-typer fra inficerede flåter til vaccinerede hunde.

Det er stadig – trods vaccination – en god idé at bruge midler til beskyttelse mod flåtangreb samt kontrollere hunden for flåter løbende. Flåter kan nemlig være bærere af andre flåtbårne sygdomme, og vaccinen beskytter kun mod borrelia.

Basisvaccination med borrelia består af to vaccinationer med tre ugers mellemrum. Et højt niveau af antistoffer opretholdes et år efter vaccination.
Revaccinering anbefales en gang om året, helst inden flåtsæsonen, for at sikre hunden den bedste beskyttelse mod risikoen for smitte med borrelia.
Hvalpe kan vaccineres fra de er 12 uger gamle.