Vildtplejestation

Musvåge fodres med sonde.Musvåge fodres med sonde.Vilde dyr, især rovfugle og svømmefugle, Blev tidligere af Falck eller privatpersoner bragt til Dyrehospitalet, hvor de blev undersøgt og behandlet.

Hvis dyret var så afkræftet eller så alvorligt tilskadekommet, at det trods intensiv behandling ikke vil blive i stand til at klare sig i naturen, blev det aflivet.

Blev det skønnet, at dyret ved behandling og pleje igen vil kunne sættes ud i naturen, blev det behandlet og overført til Dyrehospitalets "Vildtplejestation".

Her anbringes dyrene i specielt indrettede bure og herefter i store flyvevolierer, hvor de behandles og plejes, til de igen kan sættes ud i naturen.

Hvis du finder et tilskadekommet eller afkræftet vildt dyr, kan du kontakte Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812.
Hvis det her vurderes, at dyret har brug for hjælp, betaler Dyrenes Beskyttelse for undersøgelse, behandling og pleje.

Rovfugl fodres med kylling.Rovfugl fodres med kylling.Slørugle med sår påvinger.Slørugle med sår påvinger.